Waarom een allereerste blog ooit schrijven over het deelnemen aan een marathon? Bij het neerschrijven van deze vraag realiseer ik mij dat beiden eigenlijk een primeur zijn of beter gezegd waren. Of ze voor herhaling vatbaar zijn,  dat zal de tijd uitwijzen…

De reden voor het schrijven van deze blog is niet zozeer het verdoken vissen achter complimentjes, hoewel ik best trots ben op mijn prestatie. Neen, de echte reden is veeleer omdat er heel wat parallellen zijn tussen een marathon en de manier waarop Buysse & Partners investeert. Waar een wil is, is een weg

Wellicht is het allemaal begonnen op café (wat de bakermat is van veel meer goede ideeën) ergens in de loop van 2008. Ik heb mij toen eens laten ontvallen dat ik drie sportieve doelstellingen wou realiseren: het uitwandelen van de 100km lange Dodentocht, het met de fiets beklimmen van de legendarische Mont Ventoux en het lopen van een Marathon.

Het moet januari 2014 geweest zijn toen ik het in mijn hoofd haalde om ook dit laatste deel aan te vatten.  Het idee dwaalde al een tijdje in mijn hoofd rond, maar om de een of andere reden was het er nog niet van gekomen. Mijn twee andere doelstellingen werden respectievelijk in 2009 (1ste Dodentocht), 2011 (2de Dodentocht) en 2013 (dé Mont Ventoux) gerealiseerd. 2014 beloofde een jaar vol – persoonlijke – veranderingen te worden (mijn eerste jaar als getrouwde man) en dat deed mij overgaan tot actie. Het was nu of nooit, het momentum was er. Ik sprak ook een duidelijk doel uit: onder 3u40m moest mogelijk zijn…

De parallellen met Buysse & Partners zijn talrijk: ook Buysse & Partners is gestart in 2008 – over momentum gesproken – vanuit een duidelijke visie: op een vernieuwende manier familiaal kapitaal opnieuw aan het werk zetten.

Bezint eer ge begint

De kracht schuilt dikwijls in de voorbereiding. De vraag beantwoorden of het überhaupt fysiek mogelijk is (voor sommige mensen is de impact op gewrichten e.d. niet houdbaar) is het eerste wat dient te gebeuren. Voort is het opstellen van een trainingsschema cruciaal. Ervaren lopers raadplegen is een absolute must. Een geleidelijke opbouw in het trainingsschema is enorm belangrijk. Een marathon is een duurloop en geen spurt.

Aan elke investering bij Buysse & Partners gaat eveneens een grondige voorbereiding vooraf: alle mogelijke fundamentele analyses en vele gesprekken met ervaringsdeskundigen leiden tot een weloverwogen beslissingsproces. Vanuit Buysse & Partners is elke investering geënt op langere termijn: niet zozeer het nastreven van korte termijn geldgewin maar op een duurzame manier fundamentele waarde creëren.

Een goed begin is de helft van het werk

Na een intensieve voorbereidingsperiode is het dan eindelijk zover: het startschot wordt gegeven. In mijn concreet geval op 13 april 2014 om 10u30 op de marathon van Rotterdam. Voor de volledigheid geef ik graag mee dat net voor de start Lee Towers’ versie van “You’ll never walk alone” door ongeveer 13.500 lopers meegebruld werd. Kippenvel! Maar dan komt het besef dat het allemaal nog moet starten en dat er nog 42km en 195 meter afgelegd moeten worden.

Hier zijn er vele gelijkenissen met het voltrekken van een transactie: de overname realiseren is een mijlpaal die voor kippenvelmomenten zorgt. Echter, onze rit begint pas zodra we in het kapitaal zitten en het bedrijf samen met het management effectief mee kunnen sturen. Dan pas kan het proces van waarde-creatie aangevat worden.

De laatste loodjes wegen het zwaarst

De eerste kilometers loop je op wolkjes: het gejoel van de duizenden supporters en de energie die je haalt uit het aan de start staan is onbeschrijfelijk! De voortbewegende massa heeft snel zijn impact op je eigen snelheid: zo loop je soms even hard als de massa en soms iets sneller om in te halen. Soms moet je ook iets trager dan je eigen tempo lopen. Eens de massa wat verdwenen was (na de eerste 16km ongeveer) kon ik mijn eigen tempo ontwikkelen en brak een periode aan waarbij een constant tempo kon gelopen worden (12 km/uur). Dit had ik op training al een paar keer gedaan en wekte een vertrouwd gevoel op.

Hoewel ik hem niet gezien heb, stond op 32km de man met de hamer. Eén ding is zeker, hij had mij wél gezien… Een directe terugval in het tempo was het gevolg.  Ik werd tijdens de marathon “ge-gangmaakt” door mijn ervaren tweelingbroer (hij liep zijn derde marathon), die mij erop wees (hij kon nog praten!!) dat het absoluut normaal was dat dit gebeurde: mijn langste trainingsafstand was immers 30 km… De laatste twaalf kilometers waren er met vallen en opstaan: snellere kilometers wisselden tragere kilometers af. Stap voor stap kwam de finish dichterbij en doorzetten was de boodschap: opgevers, mensen met krampen en wandelende medesporters konden mijn aandacht niet van mijn doel weghalen. Luidkeelse enthousiaste kreten van supporters, vele stimulerende woorden van mijn broer en het opzwepende muziekstuk “Tsunami” dat door de Rotterdamse boxen knalde, hielpen mij vooruit: de finish was in zicht! En hoewel ik mij de laatste kilometer volledig anders ingebeeld had, bleek het een voortslepen naar de finish te zijn. En ja, ook die laatste 195 meter moeten gelopen worden.

Het overschrijden van de meet lokte echter geen opvallende danspasjes uit, daarvoor was net iets te diep in de reserves getast. De eerste reactie was het stopzetten van mijn horloge. Het verdict was 3u37m48s. Doelstelling behaald en een ervaring rijker. Moe maar voldaan wachtte de terugkeer richting Gent. Op naar de volgende uitdaging(en). Cafépraat omgezet in realiteit. Walked the talk.

Ook bij het beheer van de diverse portfoliobedrijven kunnen omstandigheden bepaalde zaken versnellen of vertragen. Echter, vanuit een lange-termijn perspectief en een duidelijk plan wordt hard verder gewerkt waarbij onze Smart Equity investeerders mee aan de weg timmeren en ons met raad en daad bijstaan. De tijd zal uitwijzen of alle doelstellingen behaald zullen worden, maar de visie, vastberadenheid, eendracht en toewijding van het ganse team zijn solide fundamenten.