29 juni 2021

Een jaar na de opening van haar eerste vestiging in Laakdal haalt New Vision 3 miljoen euro kapitaal op bij Buysse & Partners voor een ambitieus groeiplan: het uitbouwen van een nationaal netwerk van oogcentra. 

New Vision, opgericht in 2015, biedt een nieuw model aan voor oogheelkundige behandelingen en ingrepen waaronder cataractoperaties, refractieve lensimplantaties en ooglidcorrecties. Eind 2016 behandelde New Vision haar eerste patiënten in een gehuurde faciliteit. In augustus 2020 opende New Vision haar eerste eigen oogkliniek in Laakdal met het oog op hoogkwalitatieve en laagdrempelige oogheelkundige zorg buiten de muren van een klassiek ziekenhuis én volgens de internationale veiligheidsnormen.

New Vision speelt in op enkele uitdagingen in de zorgsector

De toenemende druk op de financiering van ziekenhuizen en de beschikbaarheid van het operatiekwartier zijn enkele uitdagingen waarop New Vision een antwoord biedt. Het New Vision-model laat oogartsen vrij om patiënten op hun eigen tempo te behandelen met duidelijke afspraken over vergoedingen tussen arts, faciliteit en patiënt. Naast interesse van oogartsen tonen ook ziekenhuizen interesse in dit model: relatief eenvoudige oogoperaties kunnen uitgevoerd worden bij New Vision, zodat er meer ruimte vrij komt in de ziekenhuizen om de complexere operaties uit te voeren. Het aanbieden van oogheelkundige zorg zonder wachttijden blijkt een belangrijke troef te zijn, wat resulteert in een stijgende spontane instroom van patiënten. 

De marktconforme en transparante prijszetting spreekt ook verzekeraars aan. New Vision is erkend door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) en heeft afspraken met mutualiteiten en verzekeraars waardoor het grootste deel van de behandeling wordt terugbetaald, net zoals in een klassiek ziekenhuis. Met sommige verzekeraars is ook een derdebetalersregeling getroffen zodat de patiënt van papierwerk gespaard blijft.

New Vision ambieert haar netwerk uit te bouwen met ongeveer 10 vestigingen op 5 jaar tijd.

Johan Buyle, partner Buysse & Partners: “Buysse & Partners ziet een voortrekkersrol in het model van New Vision en wil een actieve rol spelen in deze trend in de gezondheidszorg.”

Lees hier het artikel in De Tijd